Взгляд на коронавирус с точки зрения китайской метафизики.